logo koleje wielkopolskie 32x32 Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit Dodaj

Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit, przeciągając ikonkę kłódki z paska adresu w wybrane miejsce na pulpicie.

Dodaj Koleje Wielkopolskie do ekranu startowego: wybierz menu , a następnie "Strona > Dodaj skrót do strony".

RODO
Podróż bez barier
Komunikacja bez barier
Infolinia: 19757
Opłata za połaczenie zgodna z cennikiem operatora

Kariera

Kariera

Uprzejmie informujemy, że dokumenty aplikacyjne (CV wraz z listem motywacyjnym) należy składać wyłącznie przez system eRecruiter (przycisk „Aplikuj ONLINE” przy ofertach zamieszczonych poniżej) lub osobiście w Wydziale Spraw Pracowniczych Spółki przy ul. Składowej 4, III piętro w Poznaniu.

Charakterystyka pracy:

 • przygotowywanie, przeprowadzanie i archiwizowanie procedur zakupowych w Spółce,
 • prowadzenie Rejestru Zamówień Publicznych, Rejestru Umów i innych właściwych dla zakresu prac Wydziału,
 • utrzymywanie systemu kwalifikacji wykonawców zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
 • analizowanie zapisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i innych aktów wykonawczych,
 • monitorowanie realizacji Planu zamówień w Spółce,
 • analizowanie opinii prawnych Urzędu Zamówień Publicznych i innych organów legislacyjnych,
 • doradzanie innym komórkom w Spółce w zakresie realizacji procesów zakupowych i zawieranych lub zawartych już umów.

Oczekiwania:

 • preferowane wykształcenie wyższe (prawo, administracja, kierunki techniczne, studia podyplomowe z zamówień publicznych),
 • przynajmniej trzy lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • znajomość przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie,
 • znajomość problematyki dotyczącej przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • znajomość terminologii i umiejętność redagowania dokumentów administracyjnych,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • znajomość obsługi MS Office.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • dofinansowanie do:
  – sportu MULTISPORT;
  – wypoczynku – „wczasy pod gruszą”;
  – świąt;
 • pomoc finansową z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • grupowe ubezpieczenie na życie,
 • prywatną opiekę zdrowotną,
 • ulgę transportową na przejazdy kolejowe,
 • szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne w tym języki obce,
 • dofinansowanie do studiów i nauki.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego za pomocą przycisku
Aplikuj

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.

Specjalista ds. zamówień publicznych (plik .PDF)

Miejsce pracy: Poznań

Charakterystyka pracy:

 • rozliczanie przychodów Spółki w komunikacji krajowej oraz weryfikowanie poprawności rozliczeń zgodnie z wytycznymi określonymi w umowach,
 • współpraca z przewoźnikami i innymi podmiotami w zakresie wzajemnego rozliczania przychodów w komunikacji krajowej,
 • dokonywanie kontroli dokumentacji sprawozdawczej w zakresie prawidłowości rozliczania wpływów,
 • dokonywanie kontroli finansowej materiału rachunkozdawczego,
 • raportowanie oraz analizowanie sprzedaży dotyczącej sprzedanych biletów
 • raportowanie oraz analizowanie wpłat do banku dokonywanych przez kasy biletowe, konduktorskie oraz z automatów mobilnych,
 • raportowanie oraz analiza wpłat dokonanych za pomocą kart płatniczych.

Oczekiwania:                 

 • preferowane wykształcenie wyższe zawodowe (ekonomiczne) lub średnie zawodowe (ekonomiczne),
 • preferowane doświadczenie od 1 roku do 2 lat na podobnym stanowisku,
 • umiejętność sporządzania raportów i analiz finansowych,
 • podstawowa znajomość zagadnień zasad rachunkowości oraz ewidencji księgowej, w tym planu kont,
 • znajomość Taryfy Przewozowej KW-TP i Regulaminu Przewozów Pasażerskich Samorządu Województwa Wielkopolskiego oaz przepisów prawa w zakresie przewozów, w tym Rozporządzenia (WE) 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r.,
 • znajomość organizacji pracy kas biletowych,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • znajomość obsługi MS Office, Excel minimum na poziomie średniozaawansowanym.

Oferujemy:                                                                                                                                                         

 • umowę o pracę,
 • opiekę medyczną również dla członków rodziny,
 • dofinansowanie do MULTISPORT i wakacji,
 • grupowe ubezpieczenie na życie,
 • ulgowe usługi transportowe.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego za pomocą przycisku
Aplikuj

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.

Miejsce pracy: Poznań / Zbąszynek / Wągrowiec

Charakterystyka pracy:

 • wykonywanie przeglądów P1, P2, P3 pojazdów zgodnie z DSU,
 • wykonywanie napraw pojazdów szynowych w zakresie, na który pozwala posiadane wyposażenie,
 • wykorzystywanie zgodnie z przeznaczeniem powierzonych maszyn, sprzętu i narzędzi, dbanie o ich sprawność i konserwację,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z utrzymaniem taboru zgodnie z wymaganiami Spółki,
 • weryfikowanie sprawności i przydatności części, podzespołów, zespołów zdemontowanych z pojazdu w trakcie naprawy, przeglądu,
 • naprawianie części, podzespołów, zespołów w zakresie, na który pozwala posiadane wyposażenie,
 • segregowanie odpadów i materiałów zużytych w trakcie napraw, przeglądów i konserwacji pojazdów,
 • utrzymywanie porządku w miejscu pracy.

Oczekiwania:                        

 • wykształcenie zasadnicze zawodowe (preferowane średnie) o profilu mechanik, elektryk, elektronik,
 • posiadanie wiedzy podstawowej z zakresu mechaniki, elektrotechniki, elektroniki,
 • posiadanie wiedzy podstawowej z zakresu budowy taboru,
 • odpowiedzialność,
 • zaradność,
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • wysoka motywacja do pracy.

Oferujemy:                                                                                                                          

 • umowę o pracę,
 • opiekę medyczną również dla członków rodziny,
 • dofinansowanie do MULTISPORT i wakacji,
 • grupowe ubezpieczenie na życie,
 • ulgowe usługi transportowe,
 • udział w szkoleniach i możliwość rozwoju zawodowego.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego za pomocą przycisku

Aplikuj

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.

Pracownik utrzymania technicznego (plik PDF)

Charakterystyka pracy:
 • wykonywanie prac pociągowych i poza pociągowych zgodnie z obowiązującymi postanowieniami regulacji wewnętrznych Spółki,
 • prawidłowa eksploatacja pojazdu trakcyjnego wraz ze znajdującymi się w nim urządzeniami i wyposażeniem,
 • współpracowanie z kierownikiem pociągu podczas prowadzenia pociągu w zakresie dokumentacji, sytuacji awaryjnych, czynności przygotowania pociągu do drogi,
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów i instrukcji w zakresie prowadzenia pojazdów trakcyjnych, przygotowywanie do drogi, ruchu kolejowego oraz bezpieczeństwa w ruchu kolejowym,
 • uczestniczenie w pouczeniach okresowych a także poddawanie się wymaganym egzaminom i badaniom lekarskim,
 • koordynowanie pracą przydzielonych maszynistów – stażystów we wszystkich czynnościach związanych z ich obowiązkami i bezpieczeństwem pracy,
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji służbowej,
 • wykonywanie poleceń dyżurnych ruchu podczas prowadzenia pociągu.
Oczekiwania:
 • licencja i świadectwo maszynisty,
 • wykształcenie średnie, preferowane kierunkowe (techniczne, mechaniczne, elektryczne),
 • znajomość ustawy o transporcie kolejowym,
 • wiedza na temat bezpieczeństwa kolejowego
 • stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku maszynisty
 • odpowiedzialność i sumienność w wykonywaniu zadań.
Oferujemy:
 • umowę o pracę,
 • opiekę medyczną również dla członków rodziny,
 • dofinansowanie do MULTISPORT i wakacji
 • grupowe ubezpieczenie na życie,
 • ulgowe usługi transportowe.

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego za pomocą przycisku
Aplikuj
Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą

Maszynista (plik PDF)

Charakterystyka pracy:

Przygotowanie do wykonywania pracy na stanowisku maszynisty

 • wykonywanie prac pociągowych i poza pociągowych zgodnie z obowiązującymi maszynistę postanowieniami regulacji wewnętrznych Spółki,
 • prawidłowa eksploatacja pojazdu trakcyjnego wraz ze znajdującymi się w nim urządzeniami i wyposażeniem,
 • współpracowanie z kierownikiem pociągu podczas prowadzenia pociągu w zakresie dokumentacji, sytuacji awaryjnych, czynności przygotowania pociągu do drogi,
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów i instrukcji w zakresie prowadzenia pojazdów trakcyjnych, przygotowywanie do drogi, ruchu kolejowego oraz bezpieczeństwa w ruchu kolejowym,
 • prowadzenie oszczędnej gospodarki paliwowej i energetycznej,
 • regularne uczestniczenie w pouczeniach okresowych a także poddawanie się wymaganym egzaminom i badaniom lekarskim,
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji służbowej w zakresie m.in. wpisów w książkę pojazdów z napędem, stosownych aktualizacji Wykazów, Ostrzeżeń Stałych oraz rozkazów pisemnych,
 • wykonywanie poleceń dyżurnych ruchu podczas prowadzenia pociągu,

Oczekiwania:                    

 • ukończone 20 lat,
 • niekaralność,
 • wykształcenie średnie, preferowane kierunkowe (techniczne, mechaniczne, elektryczne),
 • wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne niezbędne do uzyskania licencji maszynisty i świadectwa maszynisty określone w szczególnych przepisach,
 • znajomość ustawy o transporcie kolejowym,
 • wiedza na temat bezpieczeństwa kolejowego,
 • znajomość udzielania pierwszej pomocy,
 • odpowiedzialność i sumienność w wykonywaniu zadań,

Oferujemy:                                                                                                                      

 • zdobycie uprawnień maszynisty,
 • umowę o pracę,
 • opiekę medyczną również dla członków rodziny,
 • dofinansowanie do MULTISPORT i wakacji,
 • grupowe ubezpieczenie na życie,
 • ulgowe usługi transportowe.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego za pomocą przycisku

Aplikuj

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.

Maszynista stażysta (plik PDF)

Miejsce pracy: Poznań

Szukamy Ciebie, jeżeli:

 • masz kilkuletnie doświadczenie i swobodnie używasz języka T-SQL na silniku baz danych od MS i troszkę SQLite
 • masz minimum dwuletnie komercyjne doświadczenie w programowaniu obiektowym, najlepiej Java (z Spring) i/lub Delphi
 • nie jest Ci obcy system kontroli wersji GIT
 • znasz serwisy REST i SOAP od strony serwera i klienta
 • znasz i popierasz praktyki wujka Boba
 • nie boisz się integrować z różnymi urządzeniami, np. Android

W swojej roli będziesz:

 • rozwijał istniejące oprogramowanie, którego używają pracownicy w biurach, punktach napraw,  nasi konduktorzy i maszyniści oraz kasjerki.
 • rozwijał serwisy integrujące systemy sprzedaży oraz systemy pokładowe na pojazdach
 • optymalizował i modyfikował istniejącą strukturę baz danych i oprogramowanie, zależnie od potrzeb biznesu
 • mógł w pełni rozwinąć skrzydła w nowych projektach
 • czasami stykał się z technologiami z ubiegłego wieku
 • wykonywał proste monitorowanie i administrację serwerów na których działają nasze bazy danych i serwisy
 • miał duży wpływ na kierunek rozwoju

dlatego również miłe będzie jeżeli:           

 • masz wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne
 • lubisz koleje i wiesz mniej więcej jak to działa
 • masz podstawową wiedzę z frontendu
 • będziesz potrafił przeczytać kod napisany w Object Pascal i wprowadzić drobne zmiany w tym kodzie.
 • nie boisz się zetknąć z technologiami z zeszłego wieku

W zamian oferujemy Ci:                                                                                                                                               

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • uczestnictwo w długoterminowych i interesujących projektach,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • prywatne ubezpieczenie na życie,
 • kartę multisport,
 • pakiety socjalne,
 • pracę w ścisłym centrum Poznania,
 • możliwość rozwoju,
 • pracowanie w przestrzeniach, które umożliwiają skupienie (nie pracujemy w open space),
 • ciekawy zespół IT działający w każdej dziedzinie informatyki od komputerów stacjonarnych przez urządzenia mobilne po systemy przemysłowe w pojazdach.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego za pośrednictwem portalu pracuj.pl lub za pomocą przycisku:

Aplikuj

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.

Charakterystyka pracy:
 • dopuszczanie do ruchu pojazdów o właściwym stanie technicznym,
 • wykorzystywanie zgodnie z przeznaczeniem powierzonych maszyn, sprzętów i narzędzi oraz urządzeń diagnostycznych; dbanie o ich sprawność i konserwację,
 • sprawdzanie stanu technicznego elektrycznych zespołów trakcyjnych i autobusów szynowych,
 • kierowanie pojazdów do czyszczenia, mycia, odkażania oraz dokonywanie odbiorów po ich wykonaniu,
 • decydowanie o konieczności wyłączenia z eksploatacji pojazdów z usterkami, których nie można usunąć bez wyłączenia,
 • dokonywanie prób hamulca, prowadzenie i archiwizowanie kart prób hamulca,
 • usuwanie drobnych usterek w elektrycznych zespołach trakcyjnych i autobusach szynowych,
 • prowadzenie i archiwizacja książki rewizji technicznej,
 • wykonywanie zadań ustawiacza (m. in. kierowanie manewrami w punkcie utrzymania technicznego, obsługiwanie zwrotnic przestawianych ręcznie, powtarzanie sygnałów manewrowych),
Oczekiwania:
 • wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe, mile widziana specjalność elektroniczna, elektrotechniczna i mechaniczna,
 • przynajmniej rok pracy przy naprawie i utrzymaniu taboru kolejowego,
 • znajomość ustawy o transporcie kolejowym,
 • podstawowa wiedza z zakresu informatyki,
 • podstawowa wiedza z zakresu elektroniki i mechatroniki,
 • świadectwo kwalifikacyjne rewidenta taboru,
 • mile widziane świadectwo kwalifikacyjne manewrowego lub ustawiacza,
 • dyspozycyjność,
 • sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań,
Oferujemy:
 • umowę o pracę,
 • opiekę medyczną również dla członków rodziny,
 • dofinansowanie do MULTISPORT i wakacji,
 • grupowe ubezpieczenie na życie,
 • ulgowe usługi transportowe.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego za pomocą przycisku
Aplikuj
Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą

Rewident (plik PDF)

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-897) przy ul. Składowej 5. Z Administratorem można się kontaktować:

 1. listownie: ul. Składowa 5, 61-897 Poznań,
 2. mailowo: biuro@koleje-wielkopolskie.com.pl,
 3. telefonicznie: 61-27-92-700.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Adres e-mail: iod@koleje-wielkopolskie.com.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, t.j. art.221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody następuje poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres Administratora wskazany w punkcie 1. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia aktualnej rekrutacji to znaczy poinformowania wybranych kandydatów o wyniku rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, podane dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od dnia zakończenia aktualnej rekrutacji to znaczy poinformowania wybranych kandydatów o wyniku rekrutacji. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji jest dobrowolne. W przypadku nieudzielenia zgody w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora będzie możliwe po ponownym wypełnieniu i złożeniu dokumentów rekrutacyjnych.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi związane ze wsparciem Administratora w organizacji rekrutacji, podmioty świadczące usługi serwisowe, podmioty świadczące usługi hostingowe oraz inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu Pani/Pana danych osobowych.

6. W stosunku do Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania (poprawiania), prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

8. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z celem, do którego zostały zebrane.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne i przetwarza się je na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody.

Aplikując oświadczam, że zapoznałem/am się z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym przetwarzania moich danych osobowych oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji przez spółkę Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-897) przy ul. Składowej 5 dla potrzeb aktualnej rekrutacji.


Udostępnij: Facebook
Zapisz: